Faculty Awards & Accolades for Staff

Teaching Awards

Research Awards

Outstanding Scientist Award

DINH Tien Cuong2018
ZHANG De-Qi2016
DAI Min2015
CHONG Chi Tat2014
YANG Yue2014
GAN Wee Teck2013
TAN Ser Peow2013
BAO Weizhu2012
XU Xingwang2012
ZHU Chengbo2011
YU Shih-Hsien2010
Frank STEPHAN 2009
ZHANG De Qi2009
AJ BERRICK 2007
SHEN Zuowei2007
SUN Defeng2007
TOH Kim Chuan2007
WU Jie 2007

Young Scientist Award

SUN Rongfeng2015
SHEN Weixiao2011
JI Hui2010
TAN Kai Meng2009
BAO Weizhu2008

Service Awards