University Awards & Accolades for Staff

Teaching Awards

Research Awards

Research Recognition Award

TOH Kim Chuan2018

Outstanding Researcher Award

GAN Wee Teck2015
SHEN Zuowei2008
TOH Kim Chuan2003
SUN Yeneng1998
SHEN Zuowei1997

Young Researcher Award

Vincent TAN2019
CHAN Heng Huat2004
ZHU Chengbo2002

Service Awards

Accolades